Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong Triển vọng năng lượng ngắn hạn, sản lượng dầu thô dự kiến tăng 1,29 triệu thùng lên 10,74 triệu thùng/ngày trong năm nay. Tháng trước, cơ quan này dự kiến sản lượng dầu thô tăng 1,31 triệu thùng/ngày lên 10,66 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Sản lượng của Mỹ tăng bởi sự phát triển kỹ thuật cho phép các nhà khoan dầu khai thác dầu đá phiến, sản lượng năm nay dự báo vượt mức kỷ lục hàng năm trước đó là 9,6 triệu thùng/ngày trong năm 1970. Trong năm 2017, Mỹ đã sản xuất 9,4 triệu thùng/ngày.
Sản lượng được dự kiến đạt trung bình 11,03 triệu thùng/ngày trong quý 3/2018. Nếu dự báo này là chính xác, đây sẽ là quý đầu tiên mà sản lượng của Mỹ trên 11 triệu thùng/ngày.
Cơ quan này cũng dự kiến sản lượng trong năm 2019 tăng nhanh hơn so với dự báo trước đó, tăng 1,02 triệu thùng/ngày thành 11,76 triệu thùng/ngày, so với tăng trưởng 840.000 thùng/ngày lên 11,50 triệu thùng/ngày trong dự báo của tháng trước.
Cơ quan này cắt giảm nhẹ dự báo của họ cho tăng trưởng nhu cầu năm 2018 và năm 2019.
Hiện nay EIA dự báo nhu cầu dầu của Mỹ sẽ tăng 450.000 thùng/ngày lên 20,41 triệu thùng/ngày trong năm 2018, so với 470.000 thùng/ngày trước đó.
Tiêu thụ dầu sẽ tăng 230.000 thùng/ngày trong năm 2019 lên 20,64 triệu thùng/ngày so với dự báo tăng 250.000 thùng/ngày trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters