Các nhà sản xuất cá ngừ đóng hộp đang ở thế tiến thoái lưỡng nan do họ thường không nhận được hàng theo giá thỏa thuận, vì vậy họ phải giảm bớt sản lượng để duy trì hoạt hoạt động và không phải sa thải các công nhân lành nghề, và đáp ứng các đơn hàng.
Khu vực Đông nhiệt đới Thái Bình Dương cũng đang ở trong tình trạng tương tự.
Sẽ có một cuộc khủng hoảng nguồn cung trong vài tuần tới, tuy nhiên năm nay, không thể ước tính nguồn cung Tây Thái Bình Dương dựa trên sản lượng cũ.
Các đội tàu của Mỹ và Đài Loan đang bị ngừng hoạt động đã làm tăng ảnh hưởng của việc cắt giảm hoạt động khai thác và khiến nguồn cung giảm.
Và với mức giá từ 1.350 – 1.400 USD/tấn giao tại Bangkok, hầu hết các tàu đều có thể duy trì hoạt động khai thác.
Nguồn: vasep.com.vn