Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 3,75 cent hay 3,6% xuống 1,0095 US/lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2006 tại 1,006 USD/lb vào những phút cuối phiên giao dịch. Điều đó đánh dấu sự sụt giảm một ngày mạnh nhất đối với loại hợp đồng này kể từ tháng 9/2017. Hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 chốt phiên tăng 6 USD hay 0,38% lên 1.566 USD/tấn.

Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 giảm 0,09 cent hay 0,9% xuống 10,09 UScent/lb sau khi chạm mức thấp nhất 10 năm tại 9,98 UScent/lb. Tuy nhiên, tính dưới dạng đồng real của Brazil giá thay đổi rất ít. Một thương gia Mỹ cho biết đồng real yếu và nguồn cung cấp rất nhiều vì thế giá tiếp tục giảm.

Tổng hợp đồng mở cửa đã tăng phiên thứ 5 liên tiếp lên gần 1,05 triệu lô hôm thứ 6, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008, theo dữ liệu ICE.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 chốt phiên giảm 3,80 USD hay 1,2% xuống 303,70 USD/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008 tại 302,8 USD/tấn.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 12 thiết lập tăng 46 USD, tương đương 2,1% lên mức 2.195 USD/tấn. Giá ca cao London kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 25 GBP, tương đương 1,6% chốt ở 1.628 GBP/tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters