Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 194,85 taka (tương đương 2,5 USD)/kg tại phiên đấu giá, phiên thứ ba của niên vụ marketing mới, giảm từ mức 192,75 taka/kg phiên trước đó.
Có khoảng 1,3 triệu kg cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong, trong đó 4,3% chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước đó, có khoảng 5% trong số 1,32 triệu kg chưa được bán.
Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng Đơn giá (taka/kg)
BROKENS
Bold/Large Brokens
Medium Brokens 186-188
Small Brokens 188-194
Plain Brokens 191-197
FANNINGS
Best Fannings 197-205
Good Fannings 189-194
Medium Fannings 183-187
Plain Fannings 170-177
DUST
Pekoe Dust
Red Dust 185-216
Dust 195-226
Churamoni Dust 190-220
1 USD = 77,7300 taka
Nguồn: VITIC/Reuters