Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 192,75 taka (tương đương 2,5 USD)/kg tại phiên đấu giá, phiên thứ hai của niên vụ marketing mới, giảm từ mức 196,87 taka/kg phiên trước đó.
Có khoảng 1,32 triệu kg cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong, trong đó 5% chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước đó, có khoảng 5,7% trong số 1,6 triệu kg chưa được bán.
Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng Đơn giá (taka/kg)
BROKENS
Bold/Large Brokens
Medium Brokens 187-192
Small Brokens 189-195
Plain Brokens 170-177
FANNINGS
Best Fannings 196-205
Good Fannings 188-193
Medium Fannings 182-186
Plain Fannings 170-177
DUST
Pekoe Dust 185-195
Red Dust 185-200
Dust 190-210
Churamoni Dust 215-220
1 USD = 77,7300 taka
Nguồn: VITIC/Reuters