Tuy nhiên, nhu cầu chè chất lượng tăng mạnh đã hạn chế đà giảm.

Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 167,81 taka (tương đương 2,13 USD)/kg tại phiên đấu giá,  giảm so với mức 170,56 taka/kg phiên trước đó.

Khối lượng chè chất lượng kém tăng cao đã đẩy giá suy giảm, một quan chức  cấp cao tại National Brokers cho biết.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với chè chất lượng tăng mạnh, đã kiềm chế đà suy giảm.

Có khoảng 34% trong số 2,72 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất tại Chittagong chưa được bán.

Trong phiên đấu giá trước đó, có khoảng 28,6% trong số 2,64 triệu kg trong niên vụ này chưa được bán.

Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Sản lượng chè Bangladesh năm 2016 tăng lên mức cao kỷ lục 80 triệu kg, so với 66 triệu kg năm ngoái, Tofail Ahmed, Bộ trưởng Bộ thương mại cho biết. Con số này đủ lớn, khiến không cần thiết nhập khẩu.

Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất: 
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
148-150
Medium Brokens
150-160
Small Brokens
155-165
Plain Brokens
75-100
FANNINGS

      
Best Fannings
195-210
Good Fannings
175-185
Medium Fannings 
155-165
Plain Fannings 
90-110
DUST

      
Pekoe Dust

191-235

Red Dust

105-241

Dust
110-255
Churamoni Dust
205-265

Nguồn: VITIC/Reuters