Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sở giao dịch London tăng lên 0,5% tại 5.095 USD/tấn, tăng thêm 2,7 % so với phiên trước. Trước đó, đạt 5.120,50 USD/tấn - cao nhất kể từ 5/11. Giá được thiết lập tiếp cận mức tăng hàng tuần cho một tuần thứ tư trong 5 và tăng hơn 8% cho năm 2016.

Giá đồng trên Sở giao dịch Thượng Hải tăng 2% lên 38.490 NDT/tấn (5.954 USD/tấn), chạm mức cao nhất trong tuần.

Giá kẽm, thiếc và niken trên SHFE đều tăng khoảng 3%.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed kêu gọi thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất đã đạt được thế thượng phong trong cuộc tranh luận nội bộ của ngân hàng trung ương, nhưng rủi ro cho nền kinh tế Mỹ là họ đã sai khi lạm phát tăng.

Giá nhà của Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng nhanh nhất trong gần hai năm vào tháng 2, nhờ nhu cầu nóng ở các thành phố lớn, nhưng rủi ro của quá cao ở các thành phố nhỏ hơn gây thêm áp lực cho nền kinh tế chậm lại.

T.Trang

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế -VITIC/ Reuters