Chỉ số ethanol ngậm nước ở bang Sao Paulo, thị trường nhiên liệu lớn nhất của Brazil, đã giảm 4,7% trong tuần trước so với tuần trước đó, xuống 1,842 real/lít (1,92 USD/gallon).
Các nhà phân phối nhiên liệu đang kiềm chế mua vào khối lượng lớn ethanol trên thị trường này, đảm bảo an toàn chỉ đủ cung cấp cho vài ngày, kể từ đó họ dự kiến giá giảm tiếp do nhiều mía được xử lý hơn.
Tổ chức ngành mía Unica của Brazil dự kiến khoảng 120 trong số gần 300 nhà máy tại trung nam đang được sản xuất vào cuối tháng 3, so với 75 nhà máy trước đó trong tháng này.
Niên vụ mới được dự kiến ở mức 620 triệu tấn mía so với 605 triệu tấn trong niên vụ 2015/16.
Các nhà máy có nợ lớn thường thích sản xuất nhiều ethanol hơn đường trong đầu vụ, vì nhiên liệu này thu lại tiền nhanh hơn.
Nhưng Cepea cho biết doanh thu bán đường hiện nay đang cho lợi nhuận cao hơn ethanol.
Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Reuters