Sản lượng tôm Ấn Độ dự kiến tăng nhẹ trong năm nay. Lũ lụt cuối năm 2015 và dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất tôm của nước này. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã tăng diện tích nuôi tôm do vậy sản lượng tôm năm nay sẽ không chênh lệch nhiều so với năm ngoái.

Sản lượng tôm của Thái Lan năm nay dự kiến tăng 10-15% so với năm ngoái.

Nhìn chung, giá tôm dự kiến vẫn ổn định ở mức thấp trong khoảng 3 tháng tới. Nhu cầu mua có thể tăng trong tháng 5 và 6 và giá tôm có khả năng thoát khỏi đáy đi lên trong tháng 6 và 7.

Nguồn: vasep.com.vn