Đến nay đã có 6 thương lái người Trung Quốc đến đặt mua vải sớm tại Thanh Bính. Riêng 20 ha vải sớm xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP đã được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Rồng Đỏ và một số doanh nghiệp khác bao tiêu sản phẩm.

Xã Thanh Bính hiện có 250 ha vải sớm gồm: u trứng, u hồng, tàu lai. Hiện nay, vải u trứng (vải sớm nhất) đang báo mã, khoảng 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch.

Ngoài xã Thanh Bính, trà vải sớm ở các địa phương khác trong huyện Thanh Hà cũng được mùa.

Nguồn: PV Báo Hải Dương/tintucnongnghiep.vn