Tuy sản lượng hồ tiêu xuất khẩu giảm hơn 20% so với năm 2014, kim ngạch xuất khẩu năm 2015 tăng nhờ tăng giá bán .

Trong 5 năm qua, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam liên tiếp đứng đầu thế giới. Năm 2014, hồ tiêu Việt Nam đã được xuất khẩu tới 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, hồ tiêu Việt Nam vẫn gặp phải hàng loạt cảnh bảo về nhiễm nấm mốc, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật từ các nước châu Âu. Đây là điều bà con trồng hồ tiêu cần chú ý điều chỉnh trong quá trình canh tác.

Theo: Ban Thời sự - vtv.vn