Khối lượng NK giảm từ 50.841 tấn trong tháng 1/2015 xuống còn 49.968 tấn trong tháng 1/2016.

Giá NK trung bình đạt 8,83 USD/kg trong tháng 1/2016 so với 10,71 USD/kg của cùng kỳ năm 2015.

Ấn Độ là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ với 10.570 tấn, tăng 12,17%. Indonesia đứng thứ hai với 9.616 tấn so với 9.946 tấn trong tháng 1/2015.

Tiếp đó, Thái Lan XK sang Mỹ 6.654 tấn, tăng 5,36%. Tiếp đến là Ecuador với 6.177 tấn so với 6.837 tấn của tháng 1/2015.

Việt Nam đứng thứ 5 với 4.713 tấn, giảm 15,83% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: vasep.com.vn