Tại Diễn đàn thủy sản Bắc Đại Tây Dương (NASF), Bacchis cho rằng Peru vẫn giữ vị trí lớn nhất trong thị trường thức ăn chăn nuôi năm nay.

Nếu điều kiện khoa học và chính trị cho phép, Peru có thể đạt tổng hạn ngạch cá cơm là hơn 5 triệu tấn năm 2016. Trong đó, ở miền bắc/trung, vụ đầu đánh bắt hơn 2,5 triệu tấn, và vụ sau với 2 triệu tấn; ở miền nam mỗi vụ đạt khoảng 300.000 tấn.

Hạn ngạch đánh bắt của Chile ổn định với khoảng 1,4 triệu tấn.

Tuy nhiên, Scandinavia cho thấy một bức tranh hỗn hợp hơn. Tại Đan Mạch, lượng nguyên liệu dự trữ thấp hơn năm ngoái.

Bachis cho biết, tổng sản lượng được phép khai thác (TAC) đối với lươn cát (sand eel) vẫn chưa được quyết định, năm 2015 sản lượng lươn cát đạt 306.000 tấn. Tuy nhiên, Hội đồng Quốc tế về Khai thác Biển (ICES) đưa ra một TAC "rất thấp".

Năm 2015, hạn ngạch lươn cát, cá trích cơm Đan Mạch, cá thoi và cá tuyết mắt nhỏ Na Uy để sản xuất bột cá lên đến 799.000 tấn.

Tại Na Uy, hạn ngạch cá tuyết lam giảm 44,6%, từ 498.173 tấn xuống 275.950 tấn và TAC cho cá thu giảm 19,7%. Năm 2016, TAC của Na Uy khoảng hơn 1 triệu tấn - không bao gồm lươn cát - giảm từ 1,47 triệu tấn năm 2015.

Iceland cũng giảm mạnh hạn ngạch đánh bắt. TAC cho cá ốt vảy (capelin) giảm 74,3% so với 2015 xuống còn 100.315 tấn, cá tuyết lam giảm 40,3% xuống còn 128.415 tấn. Đến nay, TAC của Iceland là 285.853 tấn (không gồm cá thu), giảm  828.285 tấn so với 2015.

Bột cá sản xuất từ Scandinavia năm 2016 dự tính đạt khoảng 400.000 tấn.

IFFO dự kiến ​​sản lượng bột cá toàn cầu đạt khoảng 4.560.000 tấn.

Có cơ hội phát triển?

Theo Bachis, vai trò của các nhà cung cấp đang nổi như Ấn Độ, Việt Nam, Ecuador, Nga, Morocco, Mauritania, Mexico và những nhà cung cấp khác ngày càng quan trọng hơn. Mặc dù mức độ tham gia vào thị trường còn khá thấp, nhưng những nước này đang trên đà phát triển. Trong bối cảnh sản xuất giảm, thì các nước mới nổi sẽ đóng góp ngày càng nhiều.

Trong 10 năm (2006-2015), tỷ trọng của Peru và Chile trong sản xuất bột cá toàn cầu giảm từ 40% xuống 31%, trong khi những thị trường mới nổi tăng từ 35% lên 49%. Tỷ trọng sản xuất dầu cá của Peru và Chile trong những năm qua cũng giảm từ 49% xuống 38%, trong khi những thị trường mới nổi tăng từ 29% lên 38%

Theo IFFO, năm 2015 tổng sản lượng bột cá toàn cầu đạt 4,5 triệu tấn, sản lượng dầu cá đạt 851.000 tấn, cho thấy sự phát triển của bột cá và dầu cá trong tương lai.

Nguồn: vasep.com.vn