Trong 3 tháng đầu năm, một số tỉnh phía Bắc chịu tác động của gió mùa Đông Bắc khiến nguồn lợi cá nổi ít, tàu thuyền chủ yếu nằm bờ để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

Vùng biển các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào nhìn chung thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, giá nhiên liệu giảm, đồng thời giá bán sản phẩm tăng tạo thêm cơ hội cho ngư dân bám biển dài ngày.

Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản nội đồng. Sản lượng khai thác thuỷ sản 3 tháng năm 2016 ước đạt 720.000 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khai thác biển ước đạt 683.000 tấn, tăng 3,8% so với tháng 2/2015, khai thác nội địa giảm 2,6%.

Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương 3 tháng đầu năm ước đạt 6.228 tấn, tăng 6,92% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Định ước đạt 3.370 tấn, 8 tăng 27,17%, Khánh Hòa ước đạt 1.124 tấn giảm 8,47%, Phú Yên ước đạt 2.165 tấn giảm 7,87% so với cùng kỳ.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 3 ước đạt 197.000 tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 3 tháng đầu năm đạt 548.000 tấn, tăng 1,8 % so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng chú ý là sản xuất cá tra vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do giá cá tra nguyên liệu giảm, diện tích nuôi bị thu hẹp dần, người nuôi bị lỗ. Sản lượng thu hoạch cá tra 3 tháng đầu năm 2016 của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 189.875 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ.

Một số tỉnh có diện tích và sản lượng nuôi cá tra lớn như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang thì sản lượng 3 tháng đầu năm nay cũng giảm đáng kể, cụ thể: Vĩnh Long 19.670 tấn, Đồng Tháp 44.000 tấn, An Giang 47.085 tấn.

Hiện tại các hộ nuôi cơ bản thu hoạch xong vụ đông, đang tu bổ đê, kè chuẩn bị việc thả giống cho vụ xuân hè năm 2016. Nhiều diện tích nuôi đã cải tạo, chuẩn bị ao hồ xong nhưng tình hình thời tiết thay đổi bất thường, không khí lạnh đột ngột ở miền Bắc, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao ở miền Nam đã làm chậm tiến độ thả nuôi so với năm 2015. Môi trường ao nuôi biến động làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi, gây bệnh hoại tử gan tụy và bệnh đốm trắng không chỉ gây khó khăn cho người nuôi tôm mà còn ảnh hưởng tới nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến.

Theo báo cáo của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 3 tháng đầu năm, diện tích nuôi tôm sú ước đạt 505.981 ha, tăng 3%, sản lượng ước đạt 34.958 tấn. Tôm thẻ chân trắng diện tích nuôi ước đạt 15.139 ha sản lượng ước đạt 18.980 tấn.

Nguồn: chinhphu.vn