Cụ thể, trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 13,894 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng đạt gần 148,239 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 của cả nước đạt gần 13,631 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng đạt gần 151,109 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 11 cả nước xuất siêu 263 triệu USD thay vì nhập siêu 200 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê. Nhờ đó, nhấp siêu 11 tháng năm 2015 chỉ ở mức 2,87 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xét riêng khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, trong tháng 11 kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt hơn 9,790 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng đạt 101,526 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ.

Trong khi kim ngạch nhập khẩu tháng 11 của khối DN này đạt gần 7,905 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng đạt 89,482 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong tháng 11 khối DN cố vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu 1,885 tỷ USD, nâng con số xuất siêu trong 11 tháng đầu năm lên 12,04 tỷ USD.

Điều đó cũng có nghĩa, khu vực kinh tế 100% vốn trong nước nhập siêu hơn 14,91 tỷ USD.