Khối lượng bán ra trong tháng 1/2016 đạt mức cao nhất 3.589 tấn, tăng so với mức 1.823 tấn XK trong cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, giá trị XK tăng 93,7% so với cùng kỳ, từ mức 4,8 triệu USD (tương đương 4,3 triệu EUR) lên 9,3 triệu USD (tương đương 8,4 triệu EUR).
XK philê cá minh thái Alaska đông lạnh tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, từ 1.165 tấn, trị giá 2,7 triệu USD (tương đương 2,4 triệu EUR) lên mức 1.596 tấn, trị giá 3,7 triệu USD (tương đương 3,3 triệu EUR).
Đức, nước NK nhiều nhất philê cá minh thái Alaska, đã đẩy mạnh NK từ 347 tấn, trị giá 878 triệu USD (tương đương 791,1 triệu EUR) lên mức 884 tấn, trị giá 2,1 triệu USD (1,9 triệu EUR) trong tháng đầu năm.
Trung Quốc, nước NK lớn thứ 2, với 137 tấn, trị giá 358 triệu USD (tương đương 322,6 triệu EUR) trong tháng 1 năm nay. Anh NK 70 tấn trong tháng 1 năm ngoái, nhưng trong tháng 1/2016 lại không NK philê cá minh thái Alaska đông lạnh.
Cá minh thái Alaska đông lạnh XK cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng XK tăng từ mức 209 tấn, trị giá 483.900 USD 9 tương đương 435.993 EUR) lên 458 tấn, trị giá hơn 1 triệu USD (tương đương 900.000 EUR).
Hà Lan đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước NK nhiều nhất về khối lượng, đạt mức 149 tấn, trị giá 382.660 USD (tương đương 344.776 EUR). Thị trường Brazil cũng đã phát triển mạnh, mặc dù điểm xuất phát thấp, số liệu cho thấy, nước này đã tăng NK từ 63 tấn lên 104 tấn, trị giá 150.000 USD (tương đương 135.150 EUR) trong năm nay.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lớn nhất tới từ các thị trường surimi cá minh thái Alaska toàn cầu.
Khối lượng XK tăng từ 106 tấn trong tháng 1/2015 lên 1.318 tấn trong tháng 1/2016.
Giá trị NK tăng từ 129.760 USD (tương đương 116.914 EUR) lên gần 3,5 triệu USD (tương đương 3,2 triệu EUR) trong năm nay.
Năm nay Lithunania là thị trường mới, NK 569 tấn, trị giá 1,6 triệu USD (tương đương 1,4 triệu EUR) trong năm nay.
Nhật Bản cũng tăng NK, từ 16 tấn trong tháng 1 năm ngoái lên mức đáng kinh ngạc 573 tấn trong tháng 1/2016.
Nguồn: vasep.com.vn