Xuất và nhập khẩu hợp kim fero của Hàn Quốc trong tháng 3/2016 tăng
Thống kê xuất nhập khẩu của Hàn Quốc cho biết, trong tháng 3/2016, Hàn Quốc đã nhập khẩu 87.182 tấn hợp kim fero, tăng 48% so với tháng trước đó. Trong 3 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã nhập khẩu 241.123 tấn.
Trong khi đó, trong tháng 3/2016, Hàn Quốc xuất khẩu 32.237 tấn, tăng 37% so với tháng trước đó. Trong 3 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc xuất khẩu 76.972 tấn.
Nhập khẩu thanh cốt thép Hàn Quốc từ Trung Quốc trong tháng 3/2016 tăng
Hiệp hội sắt và thép Hàn Quốc cho biết, trong tháng 3/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 140.000 tấn thanh cốt thép từ Trung Quốc, tăng 148,1% so với cùng tháng năm ngoái, tăng hơn 77.000 tấn tháng 1/2016 và tháng 2/2016 đạt 78.000 tấn, cải thiện đáng kể.
Các nhà phân tích cho biết, nhập khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc từ Trung Quốc tăng, do mùa xây dựng đã đến gần, ngành công nghiệp này tăng nhu cầu dự trữ thanh cốt thép.
Trong tháng 3/2016, nhập khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc đạt 150.000 tấn, tăng 123,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 3/2016 tăng
Thống kê cho biết, trong tháng 3/2016, Hàn Quốc nhập khẩu 488.000 tấn thép phế liệu, tăng 31,2% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 33,8% so với tháng trước đó, lần đầu tiên đạt hơn 400.000 tấn kể từ tháng 10/2015.
Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 274.000 tấn thép phế liệu từ Nhật Bản, chiếm 56,2% trong tổng nhập khẩu, tăng 12,5% so với cùng tháng năm ngoái. Mỹ đạt 92.000 tấn, tăng 547,7% so với cùng tháng năm ngoái. Nga đạt 82.000 tấn, tăng 50% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 3 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc nhập khẩu 1,249 triệu tấn thép phế liệu, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu trung bình tháng đạt 416.000 tấn, ước tính nhập khẩu trung bình năm đạt 5 triệu tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg