Nhập khẩu hợp kim ferro của Hàn Quốc trong tháng 2/2016 giảm
Thống kê nhập khẩu và xuất khẩu của Hàn Quốc cho biết, trong tháng 1/2016, Hàn Quốc đã nhập khẩu 59.012 tấn hợp kim ferro, giảm 38% so với tháng trước đó. Trong 2 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc nhập khẩu 153.946 tấn hợp kim ferro.
Trong tháng 2/2016, Hàn Quốc xuất khẩu 23.515 tấn, tăng 11% so với tháng trước đó, Trong 2 tháng đầu năm 2016, Hàn Quốc xuất khẩu 44.754 tấn.
Trong số đó, nhập khẩu feromangan hàm lượng cac bon cao (c->2%) đạt 1.575 tấn, tăng 107% so với tháng trước đó, nhập khẩu ferocrom hàm lượng cac bon cao (c->4%) đạt 22.403 tấn, giảm 61% so với tháng trước đó.
Sản lượng thép ống của Hàn Quốc giảm mạnh
Thống kê cho biết, trong tháng 1/2016, sản lượng thép ống của Hàn Quốc giảm 34,6% so với cùng tháng năm ngoái, xuống còn 345.528 tấn, 6 năm liên tiếp, sản lượng thép ống trong tháng 1 giảm xuống mức 300.000 tấn – lần đầu tiên. Trong tháng 1/2010 đạt 371.773 tấn.
Trong số đó, thép ống đường kính lớn (ERW) giảm mạnh nhất, sản lượng giảm 47,7% so với cùng tháng năm ngoái, xuống còn 53.865 tấn, chủ yếu do xuất khẩu thép ống dẫn dầu suy giảm hơn 50%, điều này ảnh hưởng đến sản lượng thép ống hàn đường kính lớn.
Nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc trong tháng 2/2016 giảm
Thống kê cho biết, trong tháng 2/2016, Hàn Quốc đã nhập khẩu 364.000 tấn thép phế liệu, giảm 21,1% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 8,1% so với tháng trước đó, 4 tháng liên tiếp dưới mức 400.000 tấn.
Trong số đó, Hàn Quốc nhập khẩu 278.000 tấn thép phế liệu từ Nhật Bản, chiếm 76,3% trong tổng nhập khẩu, tăng 13,8% so với cùng tháng năm ngoái. Hàn Quốc nhập khẩu 41.000 tấn thép phế liệu từ Nga, giảm 26,6% so với cùng tháng năm ngoái. Hàn Quốc nhập khẩu 10.000 tấn thép phế liệu từ Mỹ, giảm 89% so với cùng tháng năm ngoái.