Tiêu thụ thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 1/2016 tăng

Hiệp hội sắt Nhật Bản cho biết, trong tháng 1/2016, tiêu thụ thép phế liệu lò oxy đạt 771.000 tấn, tăng 1,8% (tương đương 14.000 tấn) so với tháng trước đó, 4 tháng tăng liên tiếp, cao nhất kể từ tháng 1/2015.

Cùng thời gian này năm ngoái, tiêu thụ thép phế liệu lò điện đạt 1,876 triệu tấn, giảm 3,3% so với 64.000 tấn tháng trước đó.

Nhập khẩu thép của Nhật Bản trong tháng 2/2016 tăng

Thống kê của Bộ tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng 2/2016, xuất khẩu thép của nước này đạt 3,351 triệu tấn, tăng 5,1% so với tháng trước đó, tăng 3% so với cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu đạt 241 tỉ yên, giảm 24,1% so với cùng tháng năm ngoái, do giá xuất khẩu thép giảm mạnh. Nhập khẩu thép của Nhật Bản đạt 692.000 tấn, tăng 4,7% so với tháng trước đó, tăng 15,6% so với cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 2/2016 giảm

Hiệp hội sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 2/2016, sản lượng thép thô của nước này đạt 8,355 triệu tấn, giảm 4,8% so với tháng trước đó. Sản lượng trung bình ngày đạt 288.100 tấn, tăng 1,8% so với tháng trước đó, giảm 1% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 18 tháng liên tiếp.

Trong tháng 2/2016, Nhật Bản sản xuất 6,433 triệu tấn gang, giảm 6,6% so với tháng trước đó, tăng 0,8% so với cùng tháng năm ngoái, tăng lần đầu tiên trong 11 tháng.

Trong tháng 2/2016, Nhật Bản sản xuất 7,384 triệu tấn thép, giảm 3,3% và giảm 0,5% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 16 tháng liên tiếp.

Sản lượng thép thanh nhỏ Nhật Bản trong tháng 2/2016 giảm

Hiệp hội sắt và thép Nhật Bản cho biết, trong tháng 2/2016, nước này đã sản xuất 650.900 tấn thép thanh nhỏ, giảm 5,1% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 18 tháng liên tiếp, tăng 1,3% so với tháng trước đó, tăng lần đầu tiên trong 3 tháng.

Trong 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng thép thanh nhỏ của Nhật Bản đạt 1,2937 triệu tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng trung bình tháng đạt 647.000 tấn, ước tính sản lượng hàng năm đạt 7,76 triệu tấn.

Sản lượng thép không gỉ của Nhật Bản trong tháng 12/2015 tăng

Số liệu của Bộ kinh tế Nhật Bản cho biết, trong tháng 12/2015, sản lượng thép không gỉ cán nóng của nước này đạt 242.287 tấn, tăng 16,3%, so với tháng trước đó và tăng 7,6% so với cùng thấng năm trước.

Ngoài ra, kết thúc tháng 12/2015, dự trữ của các nhà máy thép không gỉ Nhật Bản đạt 26.895 tấn, tăng 4,7% so với tháng trước đó. Thép không gỉ đặc biệt khác đạt 4.167 tấn, tăng 34,9% so với tháng trước đó.

Trong năm 2015, sản lượng thép không gỉ đạt 3.754.698 tấn, giảm so với năm trước đó.

Nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản trong tháng 2 giảm

Thống kê của bộ tài chính Nhật Bản, trong tháng 2/2016, nhập khẩu của nước này đạt 10,292 triệu tấn, giảm 5,2% (tương 574.000 tấn) cùng tháng năm ngoái, 2 tháng giảm liên tiếp.

Giá nhập khẩu đạt 6.552 yên/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009, ở mức 6.287 yên/tấn, tăng 0,61% so với cùng tháng năm ngoái.