Cụ thể, theo ước tính của Bộ Công thương, sản lượng thuốc lá tháng 11 năm 2015 đạt 497,4 triệu bao, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, sản lượng thuốc lá ước đạt 4.769,6 triệu bao, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, các hoạt động phòng, chống thuốc lá nhập lậu cần tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ và quyết liệt để có thể phát huy được hiệu quả dài hạn trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng và tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đối với ngành rượu – bia – nước giải khát, tháng 11 năm 2015, sản lượng bia các loại ước đạt 298,8 triệu lít, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bia các loại của Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội ước đạt 52,5 triệu lít, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước; Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 120,8 triệu lít, giảm 5% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, sản lượng bia các loại ước đạt 3.053,3 triệu lít, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bia các loại của Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội ước đạt 651 triệu lít, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 1.351,9 triệu lít, giảm 3,4% so với cùng kỳ.

Theo: Lam Chung - dddn.com