Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,5% xuống 143 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 30 CNY tương đương 0,3% xuống 11.135 CNY/tấn. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM tăng 0,1 US cent lên 124,1 US cent/kg.
Đồng USD ở mức khoảng 113,63 JPY so với khoảng 113,83 JPY trong ngày thứ hai (12/11/2018).
Giá dầu Mỹ giảm khoảng 1,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm hơn 3%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

134

136,5

134

136,3

19-Feb

139

139

139

139

19-Mar

141,5

142,9

141,5

142,9

19-Apr

147

147

147

147

19-May

149,3

149,3

149,3

148,3

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

126,3

126,3

121,5

124,1

19-Jan

127,3

127,3

122,5

125

19-Feb

127,9

127,9

123,2

125,6

19-Mar

128,5

128,5

123,9

126,4

19-Apr

129,3

129,3

124,4

127,1

19-May

126,7

128,5

125,5

127,8

19-Jun

127,6

128,9

126,3

128,6

19-Jul

131,5

131,5

127

129,2

19-Aug

128,9

130

127,5

130

19-Sep

129,7

129,7

128,8

130,6

19-Oct

129,8

129,8

129,8

131,2

19-Nov

130,3

130,3

130,2

132

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 12/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,36 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,25 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,23USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

38,23 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.080 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

980 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters