Ước tính tăng trưởng nhu cầu bắt đầu giảm muộn hơn trước, bất chấp những nỗ lực toàn cầu giảm khí thải carbon từ việc sử dụng dầu mỏ. Ian Taylor, chủ tịch Vitol cho biết hồi cuối năm 2017 rằng ông dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ đạt cao điểm vào năm 2028 tới 2030.
Vitol cho biết “chúng tôi dự tính nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng trong 15 năm tới, ngay cả với sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán xe điện, nhưng tăng trưởng nhu cầu sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng sau đó”.
Vitol cũng cho biết khối lượng dầu thô và sản phẩm đã giao dịch của họ tăng lên 7,4 triệu thùng/ngày trong năm ngoái, tăng từ 7,2 triệu thùng/ngày trong năm 2017. Tổng khối lượng dầu là 357 triệu tấn, tăng nhẹ từ 349 triệu tấn trong năm trước.
Dầu thô tiếp tục chiếm phần lớn khối lượng này, tăng lên 3,8 triệu thùng/ngày từ 3,6 triệu thùng/ngày trong năm 2017. Về phía các sản phẩm, khối lượng xăng tăng 30% lên 44 triệu tấn trong khi dầu mazut và naphtha sụt giảm.
Khối lượng khí tự nhiên hóa lỏng đã giao dịch tăng lên 7,8 triệu tấn trong năm 2018, tăng từ 7,4 triệu tấn một năm trước.
Doanh số tăng lên 231 tỷ USD trong năm ngoái do giá dầu tăng, từ 181 tỷ USD trong năm 2017. Vitol không tiết lộ lợi nhuận ròng.
Financial Times cho biết thu nhập ròng của công ty này là 1,7 tỷ USD, không bao gồm 200 triệu USD tổn thất cho tiền tệ và giảm giá, so với 1,5 tỷ USD trong năm 2017.
Năm này cũng được đánh dấu bởi tiền mặt tăng từ các tài sản chủ chốt. Công ty cũng hoàn tất việc mau lại doanh nghiệp dầu mỏ của Noble Group, tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty lưu trữ VTTI lên 50% và mua 50% mạng lưới bán lẻ Rodoil của Brazil.
Vitol dự kiến việc đầu tư lớn trong khai thác thăm dò tại Nigeria kết thúc vào cuối năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters