XK chưa hồi phục vì nhu cầu cá ngừ trên thị trường thế giới vẫn ở mức thấp nên giá trị XK sang các thị trường khó có thể tăng.

Năm nay, tỷ trọng giá trị XK cá ngừ tươi, sống, đông lạnh và khô tăng lên, chiếm hơn 60%. Điều này đồng nghĩa tỷ trọng XK cá ngừ chế biến giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 85 nước trên thế giới. Trong đó, 8 thị trường NK chính gồm có Mỹ, EU, ASEAN, Trung Quốc, Israel, Nhật Bản, Mexico và Canada chiếm gần 88% tổng giá trị XK cá ngừ trong 3 tháng đầu năm 2016. Trong đó, đáng chú ý sự xuất hiện của thị trường Trung Quốc trong tốp này. Thị trường này với tốc độ tăng trưởng ấn tượng lên tới 3 con số trong 3 tháng đầu năm 2016, đã vượt qua Nhật Bản và Israel đứng ở vị trí thứ 4.

Trong quý này, XK cá ngừ sang 3 thị trường lớn truyền thống là Mỹ, EU và Nhật Bản đều giảm lần lượt là 4,4%, 14,3% và 5,9%. Ngoài ra, XK sang Mexico và Canada cũng giảm, chỉ có XK sang ASEAN, Trung Quốc và Israel  là tăng.

Mỹ

Sau khi tăng trưởng trong tháng đầu năm, XK cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ đã giảm liên tục trong 2 tháng còn lại. Tổng giá trị XK cá ngừ 3 tháng đầu năm chỉ  đạt hơn 36 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

3 tháng đầu năm nay, Mỹ NK nhiều các sản phẩm philê/thăn cá ngừ đông lạnh của Việt Nam hơn so với năm trước. Tổng giá trị NK mặt hàng của Mỹ đạt gần 25,2 triệu USD, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, NK các mặt hàng cá ngừ khác của Mỹ từ Việt Nam lại giảm.

EU

Sau khi phục hồi trong tháng 2 XK cá ngừ của Việt Nam sang EU lại giảm. Tổng giá trị XK cá ngừ sang đây trong 3 tháng đầu năm đạt 24,2 triệu USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

3 tháng đầu năm nay, EU tăng cường NK các sản phẩm cá ngừ tươi, sống và đông lạnh của Việt Nam. Tổng giá trị NK các sản phẩm này của Việt Nam tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 13,8 triệu USD. Trong khi đó, NK các sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp từ Việt Nam của EU giảm hơn 42%, chỉ đạt hơn 10,4 triệu USD.

3 thị trường XK đơn lẻ lớn nhất trong khối EU đã có sự thay đổi. Trong đó, XK cá ngừ sang Italy liên tục tăng trong 3 tháng đầu năm nay. Tổng giá trị XK cá ngừ sang đây trong 3 tháng đầu năm đạt gần 7,7 triệu USD, tăng hơn 177% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, XK cá ngừ sang Đức, thị trường XK lớn nhất của Việt Nam trong khối EU năm 2015, lại giảm liên tục trong 3 tháng đầu năm nay. Bỉ với tốc độ tăng trưởng tốt trong 2 tháng đầu năm, đã đưa nước này lên vị trí thứ 3.

Nhật Bản

Quý I/2016, XK cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản vẫn giảm, đạt gần 3,8 triệu USD, giảm gần 6%. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây XK cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này đã tăng trở lại cho thấy sự phục hồi của thị trường này.

Trong 3 tháng đầu năm nay, XK cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang Nhật Bản tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. XK các sản phẩm cá ngừ tươi, sống và đông lạnh sang thị trường này vẫn giảm 24,3%. Trong đó, tỷ trọng các sản phẩm cá ngừ chế biến khác (trừ cá ngừ đóng hộp) đang ngày càng tăng.

Nguồn: vasep.com.vn