Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 3 đã khiến tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước vụ 2015/16 lên mức 794.300 tấn, tăng 19,9% so với vụ trước, Tổng cục Thống kê cho biết trong một báo cáo hàng tháng.
Các thương nhân dự đoán xuất khẩu cà phê trong tháng 3 ở mức 150.000 – 160.000 tấn.
Niên vụ cà phê của Việt Nam kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau.
Phạm Hòa
Nguồn: Phòng Thông tin Kinh tế Quốc tế - VITIC/Reuters