Đánh giá về kết quả này năm 2015, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng: Nếu kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm mạnh do giá thì không đáng lo, vì đó là do yếu tố cung - cầu thị trường quyết định.

Nếu xuất khẩu thủy sản thụt lùi về lượng thì đó mới là vấn đề bởi nó thể hiện sức cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta đã có sự thụt lùi. Rất may, trên thực tế thủy sản Việt Nam đã giữ được sản lượng xuất khẩu tương đương với năm ngoái.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song theo dự báo của VASEP, trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt khoảng 7,12 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm 2015.

Ngọc Quỳnh