Theo VNR, đây là một trong những chính sách giá vé linh hoạt, khuyến mại đặc biệt trong dịp hè 2017 được ngành đường sắt triển khai áp dụng thực hiện việc mở bán hàng nghìn vé khuyến mại giá 10.000 đồng tàu Nha Trang - Huế (NH1/NH2) và cũng là chương trình khuyến mại lớn trong dịp khai trương đôi tàu này.
Tàu NH2 xuất phát tại ga Nha Trang lúc 8 giờ 45 phút đến ga Huế lúc 22 giờ 39 phút. Các ga đón tiễn khách gồm Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Tuy Hòa, Diêu Trì, Bồng Sơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi, Núi Thành, Tam Kỳ, Trà Kiệu, Đà Nẵng, Huế.
Tàu NH1 xuất phát tại ga Huế lúc 16 giờ 8 phút đến ga Nha Trang lúc 6 giờ 18 phút. Các ga đón tiễn khách là Huế, Cầu Hai, Đà Nẵng, Trà Kiệu, Tam Kỳ, Núi Thành, Quảng Ngãi, Đức Phổ, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang.
Nhân dịp khai trương, từ ngày 19/5 đến ngày 31/5, VNR cũng thực hiện chính sách giảm giá cho hành khách đi tàu NH1/NH2 như mua vé cá nhân giảm 30% giá vé so với các đoàn tàu khách Thống Nhất, giá chỉ từ 259.000 đồng đến 494.000 đồng/vé; mua vé tập thể giảm từ 40% đến 50% giá vé (từ 10 người đến 50 người được giảm 40% giá vé), giá chỉ từ 194.000 đồng đến 370.000 đồng; từ 51 người trở lên giảm 50% giá vé, giá chỉ từ 162.000 đồng đến 309.000 đồng.
Nguồn: Trí Dũng/Thời báo Tài chính Việt Nam