Ngày 14/6, công bố phổ điểm và điểm các bài thi của thí sinh trên phương tiện thông tin đại chúng 
Theo công bố mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội: Trong 2 ngày 13 - 14/6, sẽ thực hiện công tác và lên điểm cho các thí sinh.
 Ngày 14/6, công bố phổ điểm và điểm các bài thi của thí sinh trên phương tiện thông tin đại chúng. 
Ngày 15/6: 8h - Họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên; 13h30-115h - họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên khu vực tuyển sinh từ 7-12; 15h45-17h - xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên khu vực tuyển sinh từ 1-6. 
Từ ngày 17-27/6: Học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có ) tại có ở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi. 
Ngày 18/6: Sở GD&ĐT Hà Nội bàn giáo các phòng GD&ĐT phiếu báo kết quả thi và và bàn giao cho các trường THPT bảng ghi điểm các bài thi của thí sinh. 
Từ 18-20/6: Thí sinh nhận phiếu báo điểm
Từ ngày 20-22/6: học sinh xác nhận nhập học vào trường THPT trúng tuyến theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.