Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan
Thời gian kí kết: ngày 10/3/1995.
Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.
Danh sách thành viên tham gia kí kết: Chính phủ Việt nam và Chính phủ Hàn Quốc.
Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan được kí kết trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng hợp tác Hải quan về Hỗ trợ Hành chính ngày 5/12/1953.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc tính toán chính xác thuế Hải quan và các khoản thu khác từ hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như việc thực hiện đúng đắn công tác quản lí ngoại thương mà cơ quan Hải quan của mỗi bên phải thực thi.
Mọi vi phạm pháp luật Hải quan gây phương hại đến lợi ích kinh tế, tài chính, xã hội của mỗi bên cũng như các lợi ích thương mại chính đáng.
Nhận thấy rằng sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa những nỗ lực của Hải quan nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật hải quan và chống đối cơ quan Hải quan của hai bên góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và nâng cao hiệu quả công tác Hải quan của mỗi bên.
Phạm vi Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan
Trong khuôn khổ hiệp định này, việc hợp tác hỗ trợ lẫn nhau sẽ được thực hiện theo luật lệ qui định của bên được yêu cầu trong phạm vi khả năng và thẩm quyền của cơ quan Hải quan của bên được yêu cầu trên các lĩnh vực sau:
1. Ngăn chặn, điều tra và trấn áp các vi phạm pháp luật Hải quan nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật Hải quan mỗi nước;
2. Cung cấp thông tin, theo yêu cầu của bên kia, để phục vụ công tác quản lí và thực thi pháp luật Hải quan;
3. Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các biện pháp nghiệp vụ mới bảo đảm cải tiến thủ tục Hải quan; đào tạo và trao đổi cán bộ (có thỏa thuận riêng);
4. Đơn giản hóa các thủ tục Hải quan;
5. Các lĩnh vực hợp tác theo thoả thuận của hai bên.
Điều khoản chung của Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan
1. Các bên kí kết sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề hoặc bất đồng phát sinh trong quá trình giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này với sự nhất trí chung.
2. Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày kí. Hiệp định này có thể sửa đổi hoặc bổ sung với sự nhất trí của hai bên.
4. Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và sau sẽ mặc nhiên được gia hạn tiếp trừ phi một bên thông báo cho bên kia bằng văn bản 6 tháng trước về ý định chấm dứt Hiệp định của bên đó.
Hiệp định này làm thành hai bản tại Hà nội ngày 10/3/1995. Mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh. Các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt về diễn giải sẽ lấy bản tiếng Anh làm chuẩn.
Chi tiết về Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn