Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Tajikistan về Hợp tác Kinh tế và Thương mại
Danh sách thành viên tham gia kí kết: Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa Tajikistan
Hiệp định giữa Việt Nam và Tajikistan về Hợp tác Kinh tế và Thương mại được kí kết nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị sẵn có, phát triển hơn nữa sự hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Tajikistan, trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau.
Hai nước sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm mở rộng và phát triển sự hợp tác kinh tế - thương mại, trong khuôn khổ của Hiệp định này và phù hợp với pháp luật hiện hành ở cả hai nước.
Việc tính toán và trả tiền hàng hoá, dịch vụ trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Tajikistan sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua các ngân hàng được phép tiến hành các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, phù hợp với pháp luật của mỗi nước.
Ưu đãi tối huệ quốc theo Hiệp định
Hai nước sẽ dành cho nhau chế độ tối huệ quốc trong các lĩnh vực liên quan đến thuế quan, các loại thuế và phí khác đánh vào hàng hoá xuất, nhập khẩu và dịch vụ liên quan, cũng như đối với các thủ tục hải quan.
Những qui định này không áp dụng đối với:
- Những ưu đãi mà mỗi Bên dành cho các nước láng giềng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu biên giới.
- Những ưu đãi mà mỗi Bên dành cho các nước thành viên thuộc liên minh thuế quan và khu vực mậu dịch tự do, thị trường chung hoặc bất kì hình thức liên kết kinh tế khu vực nào.
Cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hoá
Cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hoá nhằm:
- Bảo vệ an ninh quốc gia.
- Bảo vệ đời sống và sức khỏe của nhân dân, phòng ngừa các loại bệnh động vật và thực vật.
- Bảo vệ các giá trị quốc gia về nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ. Tuy nhiên, việc cấm và hạn chế này không được dùng làm phương tiện phân biệt đối xử tùy tiện hoặc hạn chế trá hình trong thương mại giữa các Bên.
Hiệu lực và kết thúc hiệp định
Hiệp định này có hiệu lực trong vòng 5 năm và mặc nhiên được gia hạn thêm từng năm một, nếu một trong các Bên kí kết không thông báo bằng văn bản cho Bên kia về ý định của mình chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này không muộn hơn 6 tháng trước khi thời hạn Hiệp định kết thúc.
Việc kết thúc thời hạn hiệu lực của Hiệp định này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, việc tiếp tục kéo dài của bất cứ thỏa thuận, hoặc hợp đồng nào đã được kí kết trên cơ sở Hiệp định này trước khi Hiệp định hết hiệu lực.
 

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng