Văn kiện
Các văn bản thực thi của Việt Nam

Nghị định 125/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019 

2_nghidinh1252016nd-cpbieuthuevietnamnhatban_KNRT.pdf

TT số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

thongtuvjepa2015-2019_SGEI.doc

thongtuvjepafinalforprint_LHWB.pdf

TT số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế

TT số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 v/v Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015

Thông tin liên quan
Hồ sơ thị trường Nhật Bản hstt-nhat-ban0_EKJI.pdf
Ấn phẩm - Tài liệu
Những điều doanh nghiệp cần biết về Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản 2009 nhungdieucanbietveepavn-nb_ZFYG.pdf
Những điều doanh nghiệp cần biết về Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản 2014 nhungdieucanbietveftavn-nb_AOPI.pdf

Nguồn: trungtamwto.vn