Thép HRC: Thống kê cho biết, trong tháng 6/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu 893.000 tấn thép cuộn cán nóng, giảm 17,36% so với tháng trước đó, cũng giảm 7,07% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 82.000 tấn, giảm 34,5% so với tháng trước đó, giảm 27,73% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 34.000 tấn, tăng 492,4% so với tháng trước đó và tăng 59,04% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 16.000 tấn, giảm 43,29% so với tháng trước đó và giảm 35,73% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 166.000 tấn, giảm 18,09% so với tháng trước đó và giảm 23,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép tấm mạ kẽm: Trong tháng 6/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu 247.000 tấn thép tấm mạ kẽm, tăng 9,99% so với tháng trước đó, nhưng giảm 0,69% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 52.000 tấn, tăng 27,26% so với tháng trước và giảm 7,2% so với cùng tháng năm ngoái, sang Mỹ đạt 6.700 tấn, tăng 3,64% so với tháng trước đó và giảm 29,6% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 14.000 tấn, tăng 92,08% so với tháng trước và tăng 34,43% so với cùng tháng năm ngoái, sang Hàn Quốc đạt 7.500 tấn, tăng 31,57% so với tháng trước đó và tăng 114,94% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép dầm chữ H: Thống kê từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 6/2018 nước này nhập khẩu khoảng 7.000 tấn thép dầm chữ H, tăng 21,4% so với cùng tháng năm ngoái nhưng giảm 38,3% so với tháng trước đó. Nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc đạt 7.000 tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu đạt 60.000 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu khoảng 20.000 tấn thép dầm chữ H, tăng 35,9% so với cùng tháng năm ngoái, nhưng giảm 16,1% so với tháng trước đó. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông với 15.000 tấn, 2.000 tấn và 3.000 tấn theo thứ tự lần lượt. Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu đạt khoảng 110.000 tấn tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép tấm dày: Theo thống kê, xuất khẩu thép tấm dày của Nhật Bản trong tháng 6/2018 đạt 237.000 tấn, tăng 48,04% so với tháng trước đó và tăng 61,17% so với cùng tháng năm ngoái.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thép tấm dày lớn nhất của Nhật Bản đạt 87.000 tấn, tăng 120,13% so với tháng trước đó và tăng 45,05% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Mỹ đạt 2.100 tấn, tăng 221,04% so với tháng trước đó nhưng giảm 71,41% so với cùng tháng năm ngoái, Đài Loan đạt 7.700 tấn, tăng 57,7% so với tháng trước đó, nhưng giảm 13,86% so với cùng tháng năm ngoái, Hàn Quốc đạt 59.000 tấn, tăng 30,43% so với tháng trước đó và tăng 178,42% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép tấm cán nguội: Thống kê cho biết, xuất khẩu thép tấm cán nguội của Nhật Bản trong tháng 6/2018 đạt 206.000 tấn, tăng 12,89% so với tháng trước đó và giảm 4,91% so với cùng tháng năm ngoái.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu thép tấm cán nguội lớn nhất của Nhật Bản đạt 31.000 tấn, tăng 6,24% so với tháng trước đó và tăng 1,35% so với cùng tháng năm ngoái, Mỹ đạt 500 tấn, tăng 68,79% so với tháng trước đó và tăng 124,55% so với cùng tháng năm ngoái, Đài Loan đạt 3.600 tấn, giảm 5,07% so với tháng trước đó và giảm 50,09% so với cùng tháng năm ngoái, Hàn Quốc đạt 7.100 tấn, giảm 3,36% so với tháng trước đó và giảm 11,75% so với cùng tháng năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg