Thép ống: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), nhập khẩu thép ống của nước này trong tháng 9/2018 đạt 64.000 tấn, tăng 25,9% so với tháng trước đó và giảm 15,1% so với cùng tháng năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu tăng 21,5% so với tháng 8/2018 nhưng giảm 6,25% so với cùng tháng năm ngoái.
Thái Lan là thị trường đứng đầu với khoảng 15.000 tấn, gấp 9 lần so với tháng 8/2018 và gấp 2 lần so với cùng tháng năm ngoái, Canada đứng thứ 2 với 10.000 tấn, UAE đứng thứ 3 với 6.200 tấn, các thị trường khác đạt tổng cộng 10.300 tấn.
Thép: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), nhập khẩu thép của nước này trong tháng 9/2018 giảm 26%.
Trong tháng 9/2018, Mỹ nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn thép, bao gồm 1,8 triệu tấn thép thành phẩm, giảm 8,6% so với tháng trước đó.
Nhập khẩu thép thành phẩm của Mỹ chiếm 20% trong tổng số trong tháng 9/2018 và chiếm khoảng 24% trong năm 2018. Tuy nhiên, dự kiến nhu cầu tăng mạnh và tỉ lệ sử dụng trên thị trường thép Mỹ tăng mạnh.
Thép thanh cán nóng: Nhập khẩu thép thanh cán nóng của Mỹ trong tháng 9/2018 đạt 57.000 tấn, giảm 17,7% so với tháng trước đó, cũng giảm 16,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt 30.200 tấn, tăng so với 28.000 tấn tháng trước đó và 27.000 tấn tháng 9/2017, từ Nhật Bản đạt 7.900 tấn, từ Pháp đạt 3.500 tấn, từ Mexico đạt 3.200 tấn, từ Séc đạt 3.000 tấn.
Thép phế liệu: Trong tháng 9/2018, Mỹ xuất khẩu 1,4 triệu tấn thép phế liệu, trong đó xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 352.000 tấn, sang Việt Nam đạt 177.000 tấn, sang Canada đạt 172.000 tấn, sang Đài Loan (TQ) đạt 132.000 tấn, sang Hàn Quốc đạt 125.000 tấn, sang Mexico đạt 92.000 tấn. Trong số đó, xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức cao mới trong 12 năm.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 2013 đạt 13 triệu tấn.
Quặng sắt: Trong tháng 7/2018, Mỹ sản xuất khoảng 4,4 triệu tấn quặng sắt, giảm 1,5% so với tháng 6/2018 nhưng tăng 5,5% so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng quặng sắt trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 28,5 triệu tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về xuất khẩu, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 5,6 triệu tấn quặng sắt, tăng 5% so với tháng trước đó, cũng tăng 4,9% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 23,7 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép HDG: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 9/2018, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 95.400 tấn thép dải và tấm mạ kẽm nhúng nóng, giảm 7% so với tháng trước đó, cũng giảm 14,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu sang Canada đạt 54.000 tấn, giảm so với 57.000 tấn tháng trước đó và giảm so với 60.000 tấn cùng tháng năm ngoái, sang Mexico đạt 40.000 tấn, sang các thị trường khác ít hơn 1.000 tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg