Thép: Xuất khẩu sản phẩm thép của Đài Loan trong tháng 1/2018 tăng. Cụ thể, xuất khẩu thép cuộn cán nóng đạt 420.000 tấn, tăng 135% so với cùng tháng năm ngoái, thép cán nguội đạt 100.000 tấn, tăng 99% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, xuất khẩu thanh cốt thép tăng mạnh nhất đạt 320.000 tấn, tăng 795% so với cùng tháng năm trước. Trong tháng 1/2018, xuất khẩu sản phẩm thép Đài Loan đạt 920.000 tấn, tăng 131% so với cùng tháng năm ngoái, nhập khẩu đạt 94.000 tấn, tăng 51% so với cùng tháng năm ngoái.
Thép tấm hợp kim: Thống kê cho biết, nhập khẩu thép tấm hợp kim của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 2.700 tấn, giảm so với 3.100 tấn tháng trước đó. Trong 2 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu đạt 5.800 tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước đó. Trong số đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt khoảng 2.500 tấn, và từ Nhật Bản đạt 1.900 tấn.
Xuất khẩu thép tấm hợp kim của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 23.000 tấn, giảm so với 25.000 tấn tháng trước đó. Trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu đạt 48.000 tấn, tăng so với cùng kỳ năm trước đó. Trong số đó, xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 32.000 tấn, và sang Indonesia đạt 13.000 tấn.
Thanh cốt thép: Thống kê cho biết, xuất khẩu thanh cốt thép của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 48.000 tấn, tăng 45% so với 33.000 tấn tháng trước đó. Xuất khẩu trong giai đoạn này chủ yếu sang Hàn Quốc đạt 33.000 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc trong tháng 2/2018 đạt 33.000 tấn, sang Hồng Kông đạt 9.800 tấn, và sang Australia đạt 5.600 tấn.
Thống kê cũng cho thấy rằng, xuất khẩu thanh cốt thép của Đài Loan trong 2 tháng đầu năm đạt 81.000 tấn, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép ống hàn không gỉ: Xuất khẩu thép ống hàn không gỉ của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 11.000 tấn, giảm so với 13.400 tấn tháng trước đó.
Trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của Đài Loan đạt 24.000 tấn.
Trong số đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 5.200 tấn, Australia đạt 1.900 tấn, sang Canada đạt 1.860 tấn, Hà Lan đạt 1.250 tấn, sang Mexico đạt 1.030 tấn.
Thép HRC: Thống kê cho biết, nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 16.000 tấn, tăng so với 8.660 tấn tháng trước đó. Trong số đó, nhập khẩu thép cuộn cán nóng với độ dày <3mm đạt 14.000 tấn, tăng so với 6.600 tấn tháng trước đó, thép cuộn cán nóng với độ dày >=3mm đạt 2.500 tấn, tăng so với 2.000 tấn tháng trước đó.
Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 314.000 tấn, giảm so với 410.000 tấn tháng trước đó. Trong số đó, xuất khẩu thép cuộn cán nóng với độ dày <3mm đạt 220.000 tấn, giảm so với 279.000 tấn tháng trước đó, thép cuộn cán nóng với độ dày >= 3mm đạt 94.000 tấn, giảm so với 130.000 tấn tháng trước đó.
Thép tấm mỏng: Thống kê cho biết, nhập khẩu thép tấm mỏng của Đài Loan trong tháng 2/2018 đạt 11.500 tấn, tăng 55,4% so với 7.400 tấn tháng trước đó.
Trong tháng 2/2018, Đài Loan xuất khẩu 8.600 tấn thép tấm mỏng, giảm 1,1% so với 8.700 tấn tháng trước đó.
Xuất khẩu thép tấm mỏng của Đài Loan đạt 2.900 tấn, tăng so với 1.340 tấn tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg