Thép phế liệu: Thống kê từ Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), trong tháng 10/2018 Hàn Quốc đã nhập khẩu 520.000 tấn thép phế liệu, tăng 5,9% so với tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 302.000 tấn, giảm 4,9% so với tháng 9/2018, từ Mỹ đạt 86.000 tấn, tăng 55,1% so với tháng 9/2018, từ Nga đạt 103.000 tấn, tăng 55,9% so với tháng trước đó. Nhập khẩu tại cảng Incheon đạt 160.000 tấn, tại cảng Pohang đạt 145.000 tấn, tại cảng Busan đạt 70.000 tấn.
Trong 10 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép phế liệu của Hàn Quốc đạt 5,2 triệu tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số liệu sơ bộ từ hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2018, Hàn Quốc đã nhập khẩu 5,2 triệu tấn thép phế liệu, nhập khẩu trong tháng 10/2018 đạt 520.000 tấn.
Trong số đó, nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu từ Nhật Bản chiếm 65% trong tổng số, đạt 3,4 triệu tấn, từ Nga chiếm 15%, đạt 770.000 tấn, từ Anh chiếm 2% đạt 100.000 tấn, từ Mỹ chiếm 13% đạt 670.000 tấn, từ các nước khác bao gồm New Zealand và Australia chiếm 5%, đạt 250.000 tấn.
Thép không gỉ cán nóng: Thống kê từ Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), xuất khẩu thép không gỉ cán nóng của Hàn Quốc trong tháng 10/2018 giảm xuống 54.000 tấn, lần đầu tiên giảm trong năm nay.
Trong số đó, xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á chiếm 46,6% trong tổng số, tiếp theo là Đông Bắc Á chiếm 29,3% và châu Âu chiếm 18,1%.
Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Đông Nam Á đạt 25.000 tấn, trong đó Thái Lan đạt 12.000 tấn, Việt Nam đạt 11.400 tấn, Đài Loan đạt 1.500 tấn. Xuất khẩu sang Đông Bắc Á đạt 15.800 tấn, và sang châu Âu đạt 10.000 tấn.
Mặt khác, xuất khẩu thép không gỉ cán nóng loại 300 của Hàn Quốc trong tháng 10/2018 đạt 47.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang Đông Nam Á đạt 20.000 tấn và sang châu Âu đạt 10.000 tấn. Xuất khẩu loại 400 đạt 6.500 tấn.
Thanh cốt thép: Thống kê cho biết, tính đến tuần kết thúc ngày 18/11/2018, Hàn Qốc nhập khẩu khoảng 15.600 tấn thanh cốt thép, giảm mạnh hơn 1/2 so với tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 7.700 tấn, từ Nhật Bản đạt 5.200 tấn và từ Đài Loan đạt 2.700 tấn. Nhập khẩu trong tháng 10/2018 đạt 59.000 tấn.
Bên cạnh đó, nhập khẩu thanh cốt thép của Hàn Quốc duy trì ở mức thấp, do nguồn cung trong tháng 10/2018 ở mức cao.
Quặng sắt: Theo số liệu sơ bộ của hải quan, Hàn Quốc đã nhập khẩu 59,9 triệu tấn quặng sắt trong 10 tháng đầu năm 2018, giảm 1% so với 60,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu đạt tổng c ộng 72 triệu tấn trong năm 2017, và xuất khẩu trong năm nay dự kiến sẽ đạt cùng mức đó.
Trong tháng 10/2018, nhập khẩu quặng sắt của Hàn Quốc đạt 6,13 triệu tấn, giảm nhẹ so với 6,14 triệu tấn cùng tháng năm ngoái, nhưng tăng 20,4% so với tháng trước đó.
Thép thanh: Thống kê cho biết, trong tháng 10/2018, Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 180.000 tấn, tăng 20% tương đương 30.000 tấn so với tháng 9/2018, cũng ăng 50% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong 10 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép thanh của Hàn Quốc đạt 1,6 triệu tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, nhập khẩu từ Nhật Bản chiếm phần lớn đạt 51,66%, khoảng 830.000 tấn, tiếp theo là Indonesia và Brazil với khoảng 370.000 tấn và 20.000 tấn theo thứ tự lần lượt.
Về xuất khẩu, Hàn Quốc đã xuất khẩu khoảng 40.000 tấn thép thanh trong tháng 10/2018, giảm 20% so với tháng trước đó và giảm 60% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 570.000 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép không gỉ cán nguội: Thống kê từ Hiệp hội Sắt và Thép Hàn Quốc (KOSA), trong tháng 10/2018, Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 30.000 tấn thép không gỉ cán nguội, tăng 14,8% so với tháng trước đó.
Trong số đó, nhập khẩu thép dải rộng không gỉ cán nguội đạt 29.000 tấn, tăng 15% so với tháng trước đó, trong đó Trung Quốc chiếm 49,1%, Ấn Độ đạt 8.200 tấn, và Đài Loan đạt 2.100 tấn.
Bên cạnh đó, nhập khẩu thép dải không gỉ cán nguội đạt 1.130 tấn, tăng 4,7% so với tháng trước đó, thép tấm không gỉ cán nguội đạt 470 tấn, tăng 35% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg

Nguồn: vinanet