Trong số đó, chỉ số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 242,8 điểm, giảm 2,25% so với chỉ số trước đó, chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu đạt 245,32 điểm, tăng 1,81% so với chỉ số trước đó.
Thép thô không gỉ: Thống kê từ Hiệp hội các doanh nghiệp thép đặc biệt Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng thép thô không gỉ đạt 20,8 triệu tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, sản lượng loại 300 chiếm 45,23%, đạt 9,4 triệu tấn giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, loại 400 chiếm 19,89% đạt 4,1 triệu tấn, tăng 12,66% so với cùng kỳ năm ngoái, loại 200 (bao gồm một số sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia) chiếm 34,33% đạt 7,1 triệu tấn, tăng 24,21% so với cùng kỳ năm ngoái, thép không gỉ đôi đạt 114.000 tấn, tăng 62,12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tiêu thụ thép không gỉ dự kiến sẽ đạt 16,5 triệu tấn, tăng 9,51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thép thô: Thống kê từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), trong tháng 10/2018 nước này đã sản xuất khoảng 82,6 triệu tấn thép thô, tăng 9,1% so với cùng tháng năm ngoái, đạt mức cao mới.
Mặc dù, chính phủ Trung Quốc thực hiện các quy định nghiêm ngặt để hạn chế sản xuất bảo vệ môi trường, sản lượng thép thô Trung Quốc vẫn xu hướng tăng.
Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) cho biết, sản lượng thép thô từ 82 doanh nghiệp thép lớn tại Trung Quốc trong tháng 10/2018 đạt 61,2 triệu tấn, tăng 5,28% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhu cầu tiêu thụ thép mạnh được thúc đẩy bởi nền kinh tế vĩ mô và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc tăng 6,7% trong 3 quý đầu năm 2018.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung buộc Trung Quốc mở rộng nhu cầu nội địa và duy trì đầu tư cơ sở hạ tầng, kích thích tiêu thụ thép nội địa.
Nhìn chung, lợi nhuận ngành công nghiệp thép tiếp tục được cải thiện và lợi nhuận tăng đáng kể. Lợi nhuận ngành công nghiệp thép tăng 71,7% trong 3 quý đầu năm 2018 và sẽ tiếp tục tăng đến cuối năm nay.
Thép:Theo số liệu từ Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc, giá thép tại nước này không thay đổi trong tháng 10/2018.
Chỉ số giá thép đạt 121,72 kết thúc tháng 10/2018, tăng 0,07% so với tháng trước đó. Và chỉ số này cũng tăng 4,97% so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng thép của Trung Quốc cũng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 780 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2018, CISA cho biết. Ngoài ra, lĩnh vực tiêu thụ thép lớn, ngành bất động sản cho thấy đầu tư gia tăng trong giai đoạn này.
Cơ quan Thống kê Quốc gia cho biết, đầu tư bất động sản trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg