Giá kẽm trên sàn London giảm còn 2.520-2.620 USD/tấn. Trên sàn Thượng Hải giá kẽm dao động trong khoảng 21.000 -2.2000 NDT/tấn.

Các yếu tố cơ bản sẽ có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến thị trường kẽm, SMM cho biết. Nhu cầu của nhà sản xuất đang suy yếu.

Nguồn: VITIC/metal.com