Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sở giao dịch London thay đổi không đáng kể ở mức 4.965 USD/tấn.
Giá đồng trên Sở giao dịch Thượng Hải ổn định ở mức 38.480 NDT/tấn (5.764 USD/tấn)
Ngành sản xuất của Trung Quốc phải đối mặt với thách thức như thiếu hụt lao đông, tỷ suất lợi nhuận thấp và đơn đặt hàng yếu, đây cũng là những nguy cơ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế nếu như không đưa ra biện pháp kích thích hơn nữa, Standard Chartered cho biết.
Nền kinh tế Đức đang trên đà tăng trưởng vững mạnh vì nhu cầu trong nước tăng, nhưng rủi ro bên ngoài đã gia tăng sau khi quyết định của Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, Bộ tài chính cho biết vào ngày 21/7. 
Công ty South32 S32.AX của Australia cho biết đã đưa ra kế hoạc chi phí cho năm tài chính tiếp theo sau cải tổ lớn, và báo cáo kết quả sản xuất cả năm phù hợp dự báo của mình. 
Trong tháng 5, thị trường kẽm toàn cầu thâm hụt tăng lên 68.700 tấn từ 5.000 tấn vào tháng 4, International Lead and Zinc Study Group cho biết. 
Nguồn: VITIC/Reuters