Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 0,7% còn 5.922 USD tấn.
Giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải hầu như không thay đổi ở mức 47.920 NDT/tấn (6.941 USD/tấn).
Thị trường bất động sản Trung Quốc tăng mạnh vào tháng 2 sau khi giá tăng chậm lại trong bốn tháng trước đó.Giá nhà mới trung bình ở 70 thành phố lớn tăng lên mặc dù chính phủ có nhiều biện pháp hạn chế nhằm làm dịu nhu cầu đầu cơ .
Công đoàn lao động tại mỏ đồng lớn nhất thế giới và quản lý công ty BHP.AX BLT.L Escondida của BHP Billiton ở Chile kêu gọi đề xuất một cuộc đàm phán mới để chấm dứt cuộc đình công kéo dài 39 ngày.
Các nhà lãnh đạo tài chính của các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 đã cam kết duy trì thương mại toàn cầu tự do và cởi mở, mặc nhận với chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ ngày càng tăng sau cuộc họp kéo dài hai ngày không thành công.
Các quỹ bảo hiểm và quản lý tiền tệ đã giảm đi 4.700 lô kim loại đồng và tổng khối lượng chỉ còn 52.449 lô, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11, theo dữ liệu của U.S. Commodity Futures Trading Commission cho thấy.
Nguồn:VITIC/Reuters