Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London ở mức 5.855-5.860 USD/tấn ngày 3/1/2019, giảm so với mức thấp nhất trong năm 2018. Giá đồng trong 3 tháng tới dự báo sẽ đạt 6.100 USD/tấn và trong 6 tháng tới sẽ đạt 6.400 USD/tấn.
Các chính sách của Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu đồng phế liệu từ tháng 7/2019 và nhu cầu nhà ở trong nước sẽ ảnh hưởng đến giá đồng.
Môi trường kinh tế sẽ được cải thiện khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được nới lỏng. Sau đó, triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ trở lại tích cực với tăng trưởng Mỹ và Trung Quốc.
Ngoài ra, giá nhôm dự kiến sẽ chạm mức thấp 2.000 USD/tấn trong 6 tháng đầu năm 2019, và dự kiến sẽ đạt khoảng 1.900 USD/tấn trong 3 tháng tới và đạt 1.950 USD/tấn trong 6 tháng tới.
Nguồn: VITIC/Bloomberg