Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sở giao dịch London tăng 0,3% lên 4.786,50 USD/tấn. Giá đồng ngày 12/8 giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng tại 4.750,50 USD/tấn.
Giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,4% xuống 37.130 NDT/tấn (5.598 USD/tấn).
Các nhà hoạch định chính sách Cục dự trữ liên bang Mỹ đồng thuận rằng cần nhiều dữ liệu kinh tế hơn trước khi tăng lãi suất, mặc dù một số thấy cần phải thắt chặt chính sách sớm, theo biên bản cuộc họp chính sách tháng ngày 26-27/7. 
Đồng đô la giảm vào ngày 18/8 sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy ngày càng nhiều thành viên của Fed phản đối tăng lãi suất ngắn hạn hơn là ủng hộ.
Sản lượng đồng tinh chế của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 722.000 tấn. 
Nguồn: VITIC/Reuters