Giá đồng trên Sàn giao dịch Thượng Hải  không đổi ở mức  46.960 NDT/tấn($ 6.786 USD/tấn).

Trên Sàn Thượng Hải giá thiếc giảm 2,7% và giá kẽm giảm khoảng 1% và chì giảm 1,5%. Tuy nhiên, giá nickel giảm 1,7%.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy "toàn cầu hóa" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong tháng này (WEF) tại Davos và sẽ cảnh báo rằng làn song dân túy có thể dẫn đến "chiến tranh và nghèo đói", các quan chức Trung Quốc cho biết ngày 11/1.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đã phê duyệt 23 dự án đầu tư tài sản cố định trị giá 184,0 tỷ NDT (26,53 tỷ USD) trong tháng 12/2016.

Nguồn: VITIC/Reuters