Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sở giao dịch London tăng 0,3% lên 6.040 USD/tấn.

Giá được hỗ trợ vượt qua mức 6.000 USD/tấn vào ngày 10/2 sau khi BHP BHP.AX BLT.L tuyên bố bất khả kháng với các chuyến hàng từ mỏ Escondida, giá đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2015 với mức 6.204 USD/tấn vào ngày 12/2.

Cuộc đình công của công nhân mỏ tại Escondida và BHP cho biết họ đã đồng ý cuộc đàm phán mới vào ngày 15/2.

Giá đồng trên Sở giao dịch Thượng Hải giảm 2% xuống 48.920 NDT/tấn (7.126,11 USD/tấn).

Thị trường hàng hóa đang trong cơn gió ngược, với đồng đô la Mỹ cao vào ngày 15/2 sau khi Chủ tịch Janet Yellen Cục Dự trữ Liên phát tín hiệu tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn trong xác nhận hai ngày trước Quốc hội.

Peru sẽ bắt đầu đấu thầu một nhà máy luyện kim gần 100 năm tuổi và một mỏ đồng với giá khoảng 270 triệu USD trong một cuộc đấu giá ngày 10/3, chính phủ cho biết vào ngày 14/2.

Nguồn: VITIC/Reuters