Theo hãng nghiên cứu Harbor Intelligence, Trung Quốc sẽ sản xuất khoảng 39 triệu tấn nhôm vào năm 2020, tăng hơn 75% so với 2010.

Nguồn: VITIC/Bloomberg