Nhập khẩu thép, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thép trong nước, mặc dù thuế chống bán phá giá được áp đặt đối với nhiều loại sản phẩm thép từ Trung Quốc và các nước khác.
Do các công ty không có đủ nguyên liệu để sản xuất nên ngành thép trong nước hiện chỉ hoạt động ở 40% công suất. Nếu các nhà máy thép của Indonesia có thể tăng công suất sản xuất thì ngành thép nước này có thể cung cấp 70% nhu cầu sản phẩm thép trong nước. 
Ở Indonesia, kim loại phế liệu nằm trong danh mục chất thải ô nhiễm và độc hại, và các nhà nhập khẩu phải có giấy phép của các bộ: Công nghiệp, Môi trường và Thương mại. Nhưng khi quy định mới áp dụng sẽ đưa phế liệu sản xuất thép ra khỏi danh mục này, nhờ đó thủ tục nhập khẩu sẽ được giảm bớt. 
Việc gia tăng nhập khẩu sản phẩm thép ảnh hưởng đến công ty sản xuất thép quốc doanh Krakatau Steel KRAS.JK. Trong năm 2019, công ty đã phải sa thải hàng ngàn lao động và đang trong quá trình tái cơ cấu. 
 

Nguồn: VITIC/Reuters