Trong 11 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc nhập khẩu 991 triệu tấn quặng sắt, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình đạt 485 NDT/tấn, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu sản phẩm thép đạt 12,1 triệu tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, và giá nhập khẩu trung bình đạt 7.669,8 NDT/tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu đồng và sản phẩm đồng đạt 4,24 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, và giá nhập khẩu trung bình đạt 44.700 NDT/tấn, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu các sản phẩm cơ khí và điện tử đạt 5,22 nghìn tỉ NDT, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: Reuters