Bộ Năng lượng và Khoáng sản cho biết trong một tuyên bố rằng sản lượng đồng trong tháng 2 là 178.283 tấn.

Ngành khai thác mỏ của Peru chiếm một phần quan trọng của nền kinh tế, chỉ tăng 1,47% trong tháng 2, so với mức tăng 33,59% của tháng 2/2016.

Đất nước này đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn đột ngột trong năm nay và đã phá hủy hàng ngàn km đường xá và gây ra những thiệt hại khác.

Peru, nhà cung cấp đồng lớn thứ hai thế giới, đã sản xuất 2,35 triệu tấn vào năm 2016, tăng 38.4% so với năm 2015.

Tăng trưởng kinh tế Peru đạt 74% trong tháng Hai so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2014 do hoạt động xây dựng và sản xuất giảm trong khi khai thác mỏ chậm lại.

Gần đây, chính phủ dự báo điều chỉnh giản tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống 3% so với 3,8%  trước đó.

Báo cáo của Bộ cho biết sản lượng vàng của Peru giảm 11,91% trong tháng 2 xuống còn 11.676.057 g, trong khi đó bạc giảm 11,29% xuống 325.925 kg.

Dưới đây là số liệu sản lượng khoáng sản chính thức của tháng một từ Bộ Năng lượng và Khoáng sản:

Kim loại

Tháng 2

So sánh với cùng kỳ năm ngoái

Đồng

178.283

+5.42

Kẽm

108.752

+1.92

Vàng

11.676.057

-11.91

Bạc

325.925

-11.29

Chì

21.539

-14.00

Sắt

667.313

+4.89

Thiếc

1.253

-15.75

Nguồn: VITIC/metal.com