Cũng theo số liệu từ DAERA, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2015 sản lượng sữa chưa tinh chế đạt 2266,26 triệu lít, cao hơn 2,8% so với cùng thời gian này năm 2014.          

Trong khi đó, tháng 6/2016, tại Bắc Ailen giá sữa trung bình tại cổng trại, đạt 17,54 pound/lít (tương đương 20,66 cent/lít), thấp hơn 2,49 pound/lít (tương đương 2,93 cent/lít) so với tháng 6/2015.

Tháng 6/2016, giá sữa giảm 12% so với cùng thời gian này năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá sữa trung bình đạt 18,1 pound/lít (tương đương 21,33 cent/lít), giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Giá sữa trung bình tại cổng trại trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2015 đạt 20,77 pound/lít (tương đương 24,48 cent/lít), thấp hơn 8,54 pound/lít (tương đương 10,06 cent/lít) so với cùng kỳ năm 2014, theo DAERA.

Tại Cộng hòa Ailen, các số liệu mới nhất từ Văn phòng thống kê Trung ương cho biết sản lượng sữa trong tháng 6/2016 tăng 4,5% so với tháng 6/2015.

Số liệu cũng cho thấy, trong khi sản lượng sữa bán ra cho người tiêu dùng tăng 3,4% lên 43,2 triệu lít, thì sản xuất bơ giảm 8,7% xuống 21.100 tấn, sau khi tháng 5 tăng 10,5%.

Số liệu tháng 6 cho thấy nguồn cung phần nào đã hồi phục trở lại trong 5, với ước tính đạt 918,0 triệu lít, tăng 4,9% về lượng so với tháng 5/2015.

Nguồn: VITIC/Agriland.ie