Giá oxit nhôm trung bình trong 4 thị trường chính giảm từ 2.980 NDT/tấn đầu năm nay xuống còn 2.280 NDT/tấn vào ngày 11/5, giảm 700 NDT/tấn chỉ trong vòng 4 tháng, với mức giảm hàng tuần lớn nhất đạt 100 NDT/tấn, dữ liệu SMM cho thấy.

Về chi phí, các nhà sản xuất ôxit nhôm nhỏ đã phải vật lộn với thua lỗ trong một thời gian và các nhà sản xuất lớn gần đây đã bước vào "vùng" thua lỗ. Điều này buộc nhiều nhà sản xuất cắt giảm sản lượng.

Việc cắt giảm sản xuất và bảo dưỡng này tập trung ở Sơn Tây và Hà Nam, nơi kiểm tra bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Các vấn đề môi trường đã được giải quyết, thiệt hại phát sinh từ việc tăng chi phí nguyên vật liệu cũng buộc các nhà sản xuất trong nước phải cắt giảm sản lượng.

Các nhà sản xuất lớn cũng tham gia vào làn sóng cắt giảm sản xuất và duy trì. Những người đang trong sản xuất bình thường cho biết họ sẽ không bán dựa trên giá trung bình trên thị trường giao ngay và sẽ giữ công ty cung cấp thay thế. Một số thương nhân đã bắt đầu chú trọng mua. Trong bối cảnh này, giá oxit nhôm giảm chậm lại vào tuần trước.

Đây là những dấu hiệu cho thấy giá oxit nhôm sẽ chạm đáy. Điều đó cho thấy, sự phục hồi giá là khó trừ phi hoạt động kinh doanh tăng lên.

Hiện các nhà máy luyện nhôm đang tự hỏi làm sao việc cắt giảm sản xuất oxit nhôm sẽ ảnh hưởng đến giá nhôm.

Giá phôi nhôm giảm đã giúp giảm chi phí nhôm từ 13.500 NDT/tấn đầu năm nay xuống dưới 13.000 NDT/tấn hiện nay. Giá nhôm, thay vì bị kéo xuống bởi chi phí giảm, thực sự giữ vững nhờ cải cách cung.

Thậm chí nếu cắt giảm sản lượng gần đây cho phép giá oxit nhôm hồi phục, giá sẽ không quay trở lại mức cao trong đầu năm nay, SMM dự báo. Như vậy, cắt giảm sản lượng mới nhất trong thị trường oxit nhôm sẽ ít ảnh hưởng đến giá nhôm, SMM cho biết.

Nguồn: VITIC/metal.com