Phiên giao dịch ngày 25/9, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London tăng 0,3% lên mức 6.478,50 USD/tấn. Ngày 22/9, giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 16/8 với giá 6.366 USD/tấn. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,9% lên 50.320 NDT/tấn (7.619 USD/tấn).
Phiên ngày 26/9, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn London tăng 0,9% lên mức 6.508,50 USD/tấn vào lúc 02:25 GMT (9:56 giờ châu Á). Giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8 ở mức 6.366 USD/tấn vào ngày 22/9. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,9% lên 50.630 NDT/tấn (7.645 USD/tấn).
Giá đồng trên sàn Londo tăng vào 27/9. Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,7% lên 6.458 USD/tấn. Giá đã giảm 0,6% trong phiên giao dịch trước đó. Giá đã chạm mức thấp nhất vào thứ Sáu tuần trước ở mức 6.366 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8. Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,6% xuống 50.220 NDT/tấn (7.571 USD/tấn).
Phiên giao dịch ngày 28/9, giá được củng cố bởi lợi nhuận công nghiệp vững chắc ở Trung Quốc, làm dịu bớt lo ngại về sự tăng trưởng chậm lại và nhu cầu về kim loại bị hạn chế trước khi kết thúc quý 3 và kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng nhẹ 1,3% xuống 6.522 USD/tấn. Giá đã giảm trong sáu trong số bảy phiên cuối cùng.Giá đồng trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,2% lên 50.460 NDT/tấn (7.589 USD/tấn).
Phiên ngày 29/9, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,3% lên 6.540 USD/tấn vào lúc 01:25 GMT (8:45 châu Á). Giá đã tăng hơn 10% kể từ đầu tháng 7. Giá đồng trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,8% lên 51.310 NDT/tấn (7.705,25 USD/tấn).
Kim loại liên quan
Giá kẽm và nickel ở London tăng vào ngày 25/9, hồi phục từ mức giảm trong phiên giao dịch trước. Nhưng giá tăng không nhiều vì các nhà đầu tư vẫn thận trọng với triển vọng kinh tế ở Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới. Giá kẽm trên sàn London tăng gần 2%. Giá nickel trên sàn London giảm hơn 5% vào ngày 22/5 sau khi sàn Thượng Hải tăng lệ phí giao dịch, và phục hồi 1,3% vào ngày 25/9. Giá nickel trên sàn Thượng Hải giảm 1,9%.
 Nguồn: VITIC/Reuters