Thép phế liệu: Thống kê cho biết, tiêu thụ thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 5/2018 đạt 880.000 tấn, tăng 0,6% so với tháng trước đó, lần đầu tiên tăng trong 2 tháng. Tiêu thụ trung bình ngày đạt 28.000 tấn, giảm so với 29.000 tấn tháng trước đó.
Ngoài ra, tiêu thụ thép phế liệu lò điện của Nhật Bản đạt 2,23 triệu tấn, giảm 2,2% so với tháng trước đó, giảm 2 tháng liên tiếp. Tiêu thụ thép phế liệu lò điện chiếm khoảng 1.010 kg trong tổng sản lượng, tăng 0,6% hay 5,7 kg từ tháng trước, tăng 3 tháng liên tiếp.
Thép thanh cỡ nhỏ: Thống kê sơ bộ từ Viện Sắt và Thép Nhật Bản (ISIJ), trong tháng 6/2018, Nhật Bản sản xuất khoảng 750.000 tấn thép thanh cỡ nhỏ, tăng 5,2% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 4 tháng liên tiếp.
Trong nửa đầu năm 2018, sản lượng thép thanh cỡ nhỏ đạt 4,3 triệu tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng trung bình tháng đạt 710.000 tấn, dự kiến sản lượng năm đạt 8,5 triệu tấn.
Thép phế liệu: Thống kê cho biết, trong tháng 6/2018, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 650.000 tấn thép phế liệu, giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái, nhưng tăng 2,8% so với tháng trước đó. Trong số đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 320.000 tấn, giảm 2,5% so với cùng tháng năm ngoái, sang Việt Nam đạt 150.000 tấn, tăng 67,4% so với cùng tháng năm ngoái, sang Đài Loan đạt 70.000 tấn, tăng 24,1% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong quý I/2018, xuất khẩu thép phế liệu của Nhật Bản đạt 3,78 triệu tấn, giảm 5,5% so với cùng quý năm ngoái. Xuất khẩu trung bình tháng đạt 630.000 tấn, và dự kiến xuất khẩu năm đạt 7,6 triệu tấn.
Quặng sắt: Theo thống kê, trong tháng 6/2018, Nhật Bản nhập khẩu tổng cộng khoảng 10,7 triệu tấn quặng sắt, tăng 0,6% so với cùng tháng năm ngoái. Trong số đó, nhập khẩu từ Australia đạt 6,4 triệu tấn, từ Brazil đạt 3 triệu tấn, từ Canada đạt 500.000 tấn.
Trong nửa đầu năm 2018, nhập khẩu quặng sắt của Nhật Bản đạt 62,9 triệu tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, nhập khẩu từ Australia đạt 37,2 triệu tấn, từ Brazil đạt 17 triệu tấn, từ Canada đạt 3 triệu tấn.
Nguồn: VITIC/Bloomberg